جلسه دهم : 20 فروردین 1394 : موضوع مورد بحث : رابطه لین استارتاپ Lean Statup و معماری سارمانی

رابطه Lean Startup و معماری سازمانی:

Lean Startup مفهومی است که در سال 2011 بر اساس فلسفه Lean Manufacturing مطرح شد. Lean Manufacturing به مفهوم حذف زوائد (Waste)، چیدمان مناسب و بهتر است. بنابراین Lean Startup نیز به مفهوم حذف زوائد در مسیر ایجاد یک کسب و کار الکترونیک و چیدمان بهینه است.

در این حوزه مفاهیمی مطرح است:

1.       Split Testing: یک Startup نمی‎داند از بین دو راه کدام را انتخاب کند (محل فروش محصول، نوع بسته‎بندی کالا، مکانیزم و روش توزیع، نحوه قیمت‎گذاری و ...) در این شرایط توصیه می‎شود هر دو راه انجام شده و بُعد نتایج بررسی شده و مکانیزم یادگیری صورت پذیرد.

2.       Validated Learning: یادگیری اعتباری؛ در این روش به جای یادگیری بر اساس آموزش، روش‎های آکادمیک، در محیط و پس از انجام یادگیری صورت می‎پذیرد.

3.       Minimum Viable Product: بر انتخاب محصول/خدمات مناسب مؤثر می‎توان انواع محصولات تولید و تست کرد. پس ممکن است به جای 10 محصول 30 محصول توسط Start-up تولید شود.

4.       Pivot (Change): در ساختار Start-up باید تغییراتی را به تناسب محیط و نیازمندی داشته باشیم.

سوال: ار ساختار مجاز است که دائم تست کند و بر اساس آن مسیر را عوض کند، مجاز است ساختار فرآیند خود را تغییر دهد (Pivot) مجاز است بر اساس نتایج یادگیری برروی عملکرد اثر بگذارد؟ پگونه باید ساختار سازمانی خود را شکل دهد؟

تعداد محدودی تیم در یک Start-up شکل گرفته و در کنار تعداد اندکی key process قرار می‎گیرد

تعداد Key Process: 2 عدد (اجرا و یادگیری)

تعداد Actor: ----

تعداد Collaboration: 3 تا 5 عدد

هر key Process: توسط حداقل 2 عدد Collaboration هدایت و اجراء می‎شود.

اگر در لایه Biz با یک ساختار کوچک در حوزه اجراء و یادگیری روبرو هستیم ولی در زمینه سرویس تعدد مشاهده می‎شود.

در هر Start-up به ازای هر فرآیند کلیدی حدود 4 سرویس/محصول باید وجود داشته باشد. به ازای هر فرآیند کلیدی (اجراء، یادگیری) یک سند (Data Object) داریم.

اجراء: روش و متد اجراء + اسامی افرادی که می‎توان در زمینه اجراء از آنها کمک گرفت.

یادگیری: روش و متد اجراء + آمار در خصوص میزان موفقیت چیدمان (محصول، فرآیند ترکیب افراد)

Perceptual learning:

یادگیری ادارکی، فرآیندی که طی آن Sensory Modality (مقید شدن حسی) اتفاق می‎افتد با نام Perceptual Learning شناخته می‎شود.

 

برای طراحی داشبورد از Geslatt Perception Principle استفاده می‎شود.

Iconic Sort Long

 

کتاب در زمینه طراحی داشبورد: Information Dashboard Design نوشته Stephan Few

 

 

Sensory Modality: سعی کنیم کوتاه مدت‎تر دچار این بشویم

Personality Trait: کارآفرین HEXACO

                              مدیران OCEAN

Big Five Personality Trait

Start-up ها حدود 400 سال عمر دارند. در یک Start-up (کسب و کار همراه با تغییرات دائمی) علاوه بر لایه Biz باید از APP و تکنولوژی استفاده کنیم.

 

 

 

 

 

در لایه App به ازاء هر فرآیند کلیدی، حداقل 2App داشته باشید بنابراین 4 عدد App در لایه مربوط داریم.هدف:

ü      کاهش وابستگی به یک ساختار ثابت

ü      کاهش وابستگی به یک محصول ثابت

ü      کاهش وابستگی به یک فرد

ü      ایجاد زیرساخت برای اندازه‎گیری و یادگیری

ü      کاهش هزینه‎های اجراء و عملیات

این App نباید چندان پیچیده باشند (حداکثر تعداد ماچول 2 عدد باشد). در لایه App تعدادی DB (پایگاه داده) برای استفاده توسط نرم‎افزارها نیاز داریم. برای Start-up ها تعدد DB ها و جمع‎آوری اطلاعات اهمیت دارد.

حداقل یک DB         نرم‎افزار

هدف نهایی: یک DB یکپارچه که بتواند جایگزین تعداد زیادی DB جدا شود.

از جمله Data Base های مهم:

Ø     پایگاه داده مربوط به محصولات

Ø     پایگاه داده به فروش و مشتریان

Ø     پایگاه داده مجریان

Ø     پایگاه داده رقبا

در لایه تکنولوژی، معمولاً این لایه برای Start-up وجود ندارد و یا به شکل  پراکنده بوده و می‎تواند بسته به نظر افراد تغییر کند.

مثال: یک فرد ایده راه‎اندازی وب‎سایت فروش آنلاین دارد.

           تکنولوژی: اجاره کردن فضا از Host

مثال: یک فرد ایده راه‎اندازی یک مرکز داده را دارد.

        تکنولوژی: استفاده از فضای یک DC دیگر به شکل مجازی (Virtual Data center)

 

مثال: ایده راه‎اندازیی یک کسب و کار مبتی بر ایده تولید شلوار جین

        تکنولوژی: هر کدام از اعضاء این Start-up ابراز خود را دارند. لب تاب، تبلت و ...

با توجه به این توصیه می‎توان در عین حال داشتن یک کسب و کار که هر لحظه ممکن است به Pivot نیاز داشته باشد. ساختار سازمانی نیز طراحی کرد.

Top 10 Ways Entrepreneurs Pivot a Lean Start-up

در مقاله www.forbes.com 10 نوع Pivot مطرح شده است. نوع 6 مربوط به Biz Arct. Pivot است که باید در آن معماری کسب و کار تغییر کند.

ژله = انعطاف‎پذیری + ساختار و نظم

توصیه می‎شود زمان Biz Arct. Pivot حداقل از ماه 6 به بعد راه‎اندازی Start-up باشد.

 

 

 

رابطه لین استارتاپ و معماری سازمانی